Program konferencji FiMM 2017

 

 

21 MAJA (niedziela)

1600 – 1800           Rejestracja uczestników w Pałacu

1800                         Grill & Beer

22 MAJA (poniedziałek)

800  –  930            Śniadanie

1000 – 1010         Otwarcie Konferencji

1015 – 1115            SESJA I – KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA BLACH CZ.1

1015 – 1030        Super kondensatorowa elektropulsacyjna metoda zwiększenia odporności zmęczeniowej wyrobów  wykonanych z blachy austenitycznej

                       Zbigniew Zimniak, Grzegorz Lesiuk, Wojciech Wiśniewski

1030 – 1045        Eksperymentalna i numeryczna analiza oporów tarcia w procesie kształtowania blach

                       Tomasz Trzepieciński, Romuald Fejkiel

1045 – 1100        Możliwość wykorzystania systemu analizatora Autogrid w modelowaniu procesów wytwarzania wyrobów z  nadstopów niklu kształtowanych cieczą

                       Monika Hyrcza – Michalska

1100 – 1115        Numeryczne wyznaczenie początku lokalizacji odkształcenia w procesie tłoczenia blach na przykładzie  próby tłoczności Nakazimy 

                      Dmytro Lumelskyj, Jerzy Rojek

1115 – 1145        Przerwa kawowa

1145 – 1245        SESJA II – KUCIE I ODLEWANIE

1145 – 1200      Modelowanie numeryczne procesu kucia haka holowniczego

                     Marek Hawryluk, Zbigniew Gronostajski, Jacek Ziemba, Marcin Rychlik, Bartłomiej Nowak

 1200 – 1215     Model wymiany ciepła w procesie ciągłego odlewania stali z uwzględnieniem lokalnego warunku  brzegowego.

                     Marcin Rywotycki, Beata Hadała, Zbigniew Malinowski

 1215 – 1230      Opracowanie hybrydowego modelu zużycia narzędzi w procesie kucia na gorąco 

                      Marek Wilkus, Łukasz Rauch, Danuta Szeliga

1230 – 1245       Jakość modeli wykorzystujących dużej niepewności dane zdyskretyzowane

                      Andrzej Kochański, Artur Soroczyński

1300 – 1400         Obiad

1430 – 1545            SESJA III – PROCESY SPAJANIA

1430 – 1445       Wpływ obróbki powierzchni przy użyciu zimnej plazmy na przyczepność powłoki galwanicznej do  kompozytu grafitowego i jej przydatność w procesach lutowania miękkiego

                      Zbigniew Zimniak, Zbigniew Mirski, Ireneusz Ciepacz, Kazimierz Granat, Tomasz Wojdat

1445 – 1500       Analiza wpływu przygotowania powierzchni zimną plazmą na lutowność stopów aluminium i magnezu

                      Tomasz Wojdat, Zbigniew Zimniak, Izabela Łącka

1500 – 1515       Wieloosiowy pozycjoner spawalniczy z wizualizacją procesu spawalniczego

                      Paweł Kostka

1515 – 1530          Modelowanie naprężeń własnych w procesie przetapiania mikroplazmowego powłoki Al na stali

                      Jolanta Zimmerman, Dariusz Golański, Tomasz Chmielewski

1530  _  1545         Wpływ aktywacji powierzchni aluminium 7075 na wytrzymałość połączenia klejowego

                      Zbigniew Zimniak, Roman Wróblewski

1545 – 1600        Przerwa kawowa

 1600 – 1700        SESJA IV – WYBRANE ASPEKTY MODELOWANIA

1600– 1615       Problemy eksperymentalno-modelowe odkształcania metali w ekstra-wysokich temperaturach

                     Marcin Hojny

1615 – 1630      Walidacja modeli warunków brzegowych podczas chłodzenia płyty w powietrzu

                     Beata Hadała, Zbigniew Malinowski, Andrzej Gołdasz

 1630 – 1645      Sterowanie obiektem dynamicznym w oparciu o jego metamodel

                     Łukasz Sztangret, Jan Kusiak

1645 – 1700      Modelowanie zużycia w sprężysto-plastycznym zagadnieniu kontaktu tocznego

                     Andrzej Myśliński, Andrzej Chudzikiewicz

 1830– 2100         Uroczysta kolacja

 

23 MAJA (wtorek)

800 – 900            Śniadanie

900 – 1000          SESJA V – KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA BLACH CZ. 2

900 – 915         Wykorzystanie programu Altair HyperForm do modelowania procesu technologicznego formowania

                     Daniel Nycz

915 – 930         Metoda mikrospęczania w podwyższonej temperaturze o nierównomiernym rozkładzie

                     Wojciech Presz

930 – 945         Wybrane aspekty modelowania nitowania bezotworowego blach miedzianych

                     Robert Cacko, Piotr Czyżewski

945 – 1000       Model numeryczny kształtowania rury wielowarstwowej

                     Hanna Sadłowska

1000 – 1015     Przerwa kawowa

1015 – 1115            SESJA VI – ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ I METODY POMIAROWE

1015 – 1030     Badanie elementów energochłonnych wykonanych ze stopów magnezu

                    Zbigniew Gronostajski, Paweł Kaczyński, Sławomir Polak, Karol Jaśkiewicz, Jakub Krawczyk

1030 – 1045     Szybka ocena luzu w procesie wykrawania z wykorzystaniem techniki wizyjnej

                    Cezary Jasiński, Łukasz Morawińśki

1045 – 1100     Elektro-plastyczne skręcanie oscylacyjne mosiądzu CuZn30

                    Zbigniew Zimniak, Wojciech Weiler, Maciej Zwierzchowski, Karol Jaśkiewicz

 

11.00 – 11.05         ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 1100 – 1130               Poczęstunek – kawa i kanapki