OPŁATA KONFERENCYJNA wniesiona w terminie wynosi 1200 PLN (studenci 900PLN) i obejmuje materiały konferencyjne, obiady, przerwy kawowe, bankiet i program towarzyski.

Opłata wniesiona po terminie wynosi 1400 PLN (studenci 1000 PLN).

Wpłaty można dokonywać na konto:

16 1240 2092 9522 1104 0100 0000

w tytule wpłaty: FiMM2019 i Nazwisko uczestnika