HISTORIA

Pierwsza edycja konferencji zorganizowanej z inicjatywy Zakładu Obróbki Plastycznej miała miejsce na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej w roku 1994. Nazywała się wówczas Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Obróbki Plastycznej – FiMM. Głównym impulsem powstania konferencji był niepokój środowiska naukowego, poszukującego odpowiedzi na pytanie, co jest ważniejsze w obróbce plastycznej – modelowanie fizyczne czy modelowanie matematyczne oraz w jakim kierunku prowadzi nas rozwój metody elementów skończonych oraz innych metod przybliżonych.

Po kilku latach przerwy, w roku 2001, konferencja została wznowiona, aby wrócić do problemów objętych jej pierwszą edycją, ale tym razem postanowiono kontynuować spotkania w jej ramach już cyklicznie, co dwa lata. Uznano, że postęp w modelowaniu będzie łatwiej zauważalny, niż w przypadku konferencji corocznych. Przez te lata emocjonowano się rozwojem mocy obliczeniowej komputerów, skracaniem czasu obliczeń w zastosowaniach MES i innych metod przybliżonych, postępem w definiowaniu właściwości odkształcanych materiałów i warunków brzegowych, metodami odwrotnymi, modelowaniem zmian mikrostruktury, szybkim rozwojem modeli 3D, itp., itd. W ciągu lat istnienia konferencji w Komitecie Naukowym zasiadały najbardziej znane w kraju postacie nauki związane z przeróbką plastyczną metali oraz modelowaniem procesów technologicznych, m.in. profesorowie Zdzisław Marciniak, Franciszek Grosman, Józef Zasadziński, Jerzy Gronostajski, Stanisław Erbel, Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak, Michał Kleiber, Wojciech Libura, Romana Śliwa, Andrzej Kocańda, Roman Kuziak, Antoni Piela, Zbigniew Malinowski, Henryk Dyja, Zbigniew Gronostajski, Jerzy Rojek, Zbigniew Zimniak, Andrzej Plewiński, Zbigniew Pater, i inni.

Dziesiąta edycja, która odbyła się w roku 2017, była kolejnym momentem zwrotnym w historii konferencji. Wpłynęły na to zachodzące zmiany zarówno w odniesieniu do stosowanych technik modelowania jak i coraz częściej pojawiających się rozwiązań interdyscyplinarnych w ramach różnych technologii. Uznano, że współczesne techniki modelowania procesów technologicznych mają pewien aspekt uniwersalny i pozwalają specjalistom w zakresie poszczególnych technologii lepiej zrozumieć specyfikę innych technologii. Co więcej, przy złożonych wyrobach i dużych wymaganiach co do ich jakości często trzeba stosować wiele różnych technologii, których następstwo można pełniej uwzględniać w modelowaniu procesów biorąc pod uwagę poprzedzającą historię wytwarzania. Takie rozważania doprowadziły do rozszerzenia profilu konferencji, która symbolicznie zawarta została w zmodyfikowanej jej nazwie – Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Wytwarzania – wychodzącej poza procesy obróbki plastycznej.

W roku 2019 odbędzie się kolejna, jedenasta (dziesiąta z kolei) edycja konferencji FiMM. Sesje w ramach pierwszych spotkań odbywały się na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Od 2007 roku konferencja odbywa się w Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie.

 

 

Galeria poprzednich konferencji FiMM

FiMM 2001

FiMM 2003

FiMM 2005

FiMM 2007

FiMM 2009

FiMM 2011


 

FiMM 2001

 

FiMM 2003 

FiMM 2005 

FiMM 2007 

FiMM2009 

FiMM2011