TERMINARZ PRZYGOTOWAŃ DO KONFERENCJI

 

25.02.2019 – termin nadesłania zgłoszenia referatu,

04.03.2019 – termin przyjęcia zgłoszenia referatu,

25.03.2019 – termin nadesłanie rozszerzonego streszczenia referatu (1 -2 strony),

08.04.2019 – termin ostatecznej akceptacji referatu,

29.04.2019 – termin wniesienia opłaty konferencyjnej,

15.05.2019 – termin nadesłania artykułu w formie zgodnej z zaleceniami wydawnictwa.