TERMINARZ PRZYGOTOWAŃ DO KONFERENCJI


26.02.2017 - termin nadsyłania zgłoszenia i streszczenia referatu (0.5 – 1 strony),


1.03.2017 - potwierdzenie wstępnego przyjęcia referatu,


31.03.2017 - ostateczny termin nadsyłania referatów w formacie pdf w celu przekazania ich recenzentom,


19.04.2017 - ostateczny termin zakwalifikowania referatów do druku,


27.04.2017 – ostateczny termin nadsyłania referatów w formacie doc i pdf oraz wniesienia opłaty konferencyjnej.

 

                          Karta ogłoszenia o Konferencji FiMM 2017